Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Een bedrijf starten met je partner – verstandig of niet?

Een bedrijf starten met je partner – verstandig of niet?

Geplaatst in: algemeen

Je denkt erover om samen met je partner een eigen bedrijf op te zetten. Het klinkt als de ideale situatie, want als jullie samen een droom hebben, is het mooi om deze na te kunnen streven. Toch zijn er vaak ook twijfels. Je springt immers samen in het diepe, waardoor jullie wellicht allebei de zekerheid van een vast inkomen moeten opzeggen. En is het niet vreemd, een bedrijf runnen met je partner?

Op die laatste vraag is in ieder geval een duidelijk antwoord te geven: nee, het is absoluut niet gek om met je partner een eigen bedrijf op te zetten! Sterker nog, dit is in feite hoe men vroeger altijd al heeft gewerkt. Maken jullie plannen om deze oeroude gewoonte te volgen, dan is het wel belangrijk om even stil te staan bij de volgende aandachtspunten.

Leg een goede samenwerking ook schriftelijk vast

Er zijn natuurlijk heel veel voordelen te noemen wanneer het gaat over het starten van een eigen bedrijf met je partner. Bij partners die samen een eigen bedrijf hebben, is de betrokkenheid en de motivatie van beiden vaak hoger. Men wil elkaar immers niet teleurstellen.

Een ander groot voordeel is dat jullie precies weten wat jullie aan elkaar hebben en hoe de ander werkt. Je kent elkaars sterke en zwakke punten en kunt hier op inspelen. Dit helpt jullie met het maken van goede afspraken, zoals bijvoorbeeld over:

  • De taakverdeling
  • De verplichtingen
  • De winstverdeling
  • De eventuele beëindiging van jullie bedrijf

Zorg er echter voor dat je deze afspraken ook schriftelijk vastlegt! Dit is per slot van rekening belangrijk voor een goede bedrijfsvoering.

Samen beslissen over praktische zaken

Samen een bedrijf starten betekent natuurlijk ook samen nadenken over praktische zaken. Zoals hierboven al genoemd staat, is het belangrijk om duidelijke afspraken met elkaar te maken. Een ander vraagstuk waar jullie je samen over moeten buigen, is de rechtsvorm van jullie onderneming.

Doordat jullie beiden in het bedrijf gaan werken, is het niet mogelijk om je als zzp’er in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. De volgende rechtsvormen zijn echter wel mogelijk:

  • Besloten Vennootschap (BV)
  • Maatschappij
  • Vennootschap onder Firma (VoF)
  • Man-vrouwfirma

Deze laatste rechtsvorm (man-vrouwfirma) is een variant van de Vennootschap onder Firma (VoF), waarbij de vennoten of firmanten partners van elkaar zijn. De naam is inmiddels enigszins gedateerd, want een echtpaar hoeft uiteraard niet meer uit een man en een vrouw te bestaan. Het voordeel van deze rechtsvorm is dat het dubbel belastingvoordeel oplevert. Het nadeel is dat de partners allebei aansprakelijk zijn met het privévermogen.

Partners thuis en op het werk – vind het juiste evenwicht

Samen een eigen bedrijf starten, betekent – als het goed is – dat jullie samen dezelfde droom nastreven. Dat is mooi, maar houd er rekening mee dat het ook hard werken is. Zakelijke tegenslagen zijn geen problemen die je op het werk achterlaat, maar die jullie allebei gewoon mee naar huis nemen. Dit kan uiteraard bijzonder drukkend zijn op jullie relatie.

En natuurlijk wil je niet uitgaan van een worstcasescenario, maar het is ook belangrijk om stil te staan bij de gevolgen die de beëindiging van jullie relatie heeft voor het bedrijf. Het maken van huwelijkse voorwaarden (wat ook kan als je al getrouwd bent) waarin afspraken over dit soort zaken worden vastgelegd, is een absolute aanrader. Komen jullie er bij een scheiding onverhoopt toch niet samen uit, dan kan een professionele scheidingsbemiddelaar helpen met de financiële en juridische afwikkeling ervan.

Samen ondernemen is samen verantwoordelijk zijn voor de toekomst

Een laatste aandachtspunt bij het samen starten van een eigen bedrijf, is de sociale zekerheid. Als zelfstandig ondernemer kun je geen beroep doen op de werknemersverzekeringen (ziektewet, WW of WIA) en jullie bouwen allebei geen pensioen meer op. Vooral wanneer jullie beiden in het bedrijf zitten, is dit een belangrijk aandachtspunt.

Daarnaast is het ook verstandig om te kijken welke eisen de Belastingdienst stelt aan het zelfstandig ondernemerschap. Niet iedereen die zich ondernemer noemt, is ook een ondernemer ​voor de inkomstenbelasting en dit heeft uiteraard weer gevolgen voor jullie bedrijf.

Een oeroude traditie wordt jullie zakelijke succes!

Al eeuwenlang staan partners samen aan het roer van hun bedrijf. Of het nu de kleine keuterboertjes uit de middeleeuwen waren of de nieuwerwetse avonturiers die in het buitenland een Bed & Breakfast openen, samen een bedrijf starten is niets nieuws onder de zon. Het is alleen heel erg belangrijk dat jullie er samen volledig achterstaan én dezelfde ideeën hebben. Wanneer jullie je dan ook nog eens bewust zijn van mogelijke risico’s – zowel financieel als juridisch als voor jullie relatie – dan is de kans groot, dan jullie samen van het bedrijf een groot succes weten te maken!