Home » Ondernemersnieuws » financiën » Alternatieve financiering voor bedrijven

Alternatieve financiering voor bedrijven

Geplaatst in: financiën

Het is steeds lastiger om bancair krediet te krijgen en de voorwaarden zijn steeds minder aantrekkelijk. Vooral voor financieringsbedragen onder de €250.000 blijkt dit een probleem. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat alternatieve financieringsvormen in populariteit toenemen.

Bij het opstarten van deze initiatieven waren er veel kinderziektes, zoals onduidelijkheid over wettelijke verplichtingen, toezicht en opgelegde regels van AFM en DNB. De nieuwe financieringsinitiatieven waren onbekend bij het MKB, een belangrijke doelgroep. Inmiddels zijn veel van deze kinderziektes opgelost. De alternatieve financiers zijn geen prille initiatieven meer maar duidelijk geprofileerde operationele organisaties. Er worden verbindingen gemaakt tussen de verschillende vormen van alternatieve financiering, bijvoorbeeld door matchmakers. Ook tussen de nieuwe en oude manier van financieren worden bruggen geslagen. Een voorbeeld hiervan zijn gevestigde banken die crowdfunding inzetten in combinatie met het aantrekken van investeerders. Over de gehele linie is een groei te zien in alternatieve financieringsvormen, maar alles overziend gaat het nog maar om een fractie van de markt. Een oorzaak hiervan is de relatieve onbekendheid bij de doelgroep.

Bij Panteia is een rapport verschenen dat ingaat op een aantal alternatieve financieringsvormen: crowdfunding, kredietunies, matchmaking, factoring, de online NPEX beurs, Microkredietorganisatie Qredits en het MKB-fonds. Het is een update van het rapport dat in 2013 is uitgebracht: wat is de stand van zaken bij de toen behandelde financieringsvormen, en zijn er nieuwe ontwikkelingen? Daarbij is de focus wat verlegd in vergelijking met de vorige rapportage: in deze rapportage zijn uitsluitend initiatieven behandeld die al daadwerkelijk in de markt actief zijn.

Download het rapport over alternatieve financieringsvormen hier.