Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Wat te doen als je letselschade oploopt onder werktijd?

Wat te doen als je letselschade oploopt onder werktijd?

Geplaatst in: algemeen

Een ongeval op het werk is snel gebeurd maar hetzelfde kan jammer genoeg niet gezegd worden van het hele proces erna. Heb je een ongeval meegemaakt met letselschade? Dan is de kans groot dat je met heel wat vragen zit over wat te doen. Heb je recht op een schadevergoeding? Draait het om een werkongeval? Is de werkgever aansprakelijk? Welke stappen moet je eigenlijk doorlopen na een ongeval op het werk?

Draait het om een werkongeval?
De eerste stap in het proces hoort altijd te zijn om na te gaan of het ongeval met letselschade ook echt een werkongeval is. Gelukkig kan je het begrip werk in gevallen als dit heel erg ruim interpreteren. Zo telt een ongeval tijdens een pauze ook als een arbeidsongeval, is een ongeluk wanneer je in opdracht van het werk aan het rondrijden bent een arbeidsongeval en tellen in veel gevallen zelfs ongelukken tijdens personeelsuitstapjes. Wat er jammer genoeg vaak niet onder valt: een ongeluk tijdens het woon-werkverkeer. Hoe komt dit? Omdat een arbeidsongeval gedefinieerd wordt als een ongeval ‘tijdens werktijd’.

Wat is de oorzaak van het ongeval?
De volgende stap in het proces is de oorzaak achterhalen van het arbeidsongeval. Zo kan er sprake zijn van een onveilige werkomgeving, gebrekkig toezicht of onduidelijke tot zelfs ontbrekende instructies. In alle bovenstaande gevallen heeft de werkgever zijn wettelijke plicht verzaakt en is hij in principe aansprakelijk voor de letselschade. Is het ongeval eerder jouw eigen schuld door overdreven roekeloos gedrag? Dan nog is het aan jouw werkgever om te bewijzen dat het arbeidsletsel zich voltrok door roekeloos handel en bovendien dat jij je er volledig van bewust was dat je roekeloos handelde voor de letselschade opgelopen werd.
Is de arbeidsinspectie ingeschakeld door jouw werkgever?
Bij een ernstig ongeval waar er sprake is van letselschade geldt er een wettelijke verplichting voor jouw werkgever om de Arbeidsinspectie in te schakelen. Wat zijn dan de determinanten die bepalen wanneer een ongeluk ernstig is? Wanneer een werknemer:

 • Door het ongeval naar het ziekenhuis moet en daar ook moet blijven
 • Als gevolg van de letselschade blijvend invalide wordt
 • Overlijdt ten gevolge van het arbeidsongeval

Voldoet het arbeidsongeval aan één van deze voorwaarden maar heeft jouw werkgever de arbeidsinspectie niet ingeschakeld? Dan kan je dit gelukkig zelf doen. Bovendien wordt er dan door de Arbeidsinspectie een onderzoek ingesteld en een proces-verbaal opgesteld dat een belangrijk bewijsstuk kan zijn. Blijkt uit het onderzoek dat jouw werkgever zware fouten heeft gemaakt? Dan kan hij op grond hiervan een fikse boete krijgen.

Maak een overzicht van de geleden schade
Het is absoluut een goed idee om een overzicht te maken van alle letselschade die al is geleden en de schade die nog te lijden valt. Wat valt hieronder?

 • Het verlies van jouw loon of andere inkomsten
 • Medische kosten die niet (langer) worden vergoed door jouw zorgverzekeraar
 • Kosten gemaakt voor herstel en revalidatie
 • Reis- en vervoerskosten
 • Smartengeld
 • Nazorg
 • Kosten voor eventuele rechtsbijstand
 • Kosten te maken voor re-integratie en/of ander werk
 • Kosten voor huishoudhulp of voor de aanpassing van jouw woning

De werkgever aansprakelijk stellen
De laatste stap in het hele proces is het aansprakelijk stellen van jouw werkgever mits hij verantwoordelijkheid draagt. Dit kan je doen door een aangetekende brief te sturen. Een goede raad hierbij is om meteen een letselschadedeskundige in te schakelen om jouw werkgever de letselschade te doen vergoeden. Let wel: dit kan een ingewikkeld proces zijn en goede juridische hulp is hier zeker en vast nodig. De kans is immers groot dat je te maken krijgt met de juridische experts van de bedrijfsongevallenverzekering die jouw werkgever heeft.

Zo, nu je weet welke stappen er te volgen zijn bij een arbeidsongeval met letselschade kan je weer wat geruster slapen. Al blijft de ideale situatie natuurlijk altijd: geen ongeval meemaken.