Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Alles wat je als ondernemer moet weten over een VOG

Alles wat je als ondernemer moet weten over een VOG

Geplaatst in: algemeen

Voor ondernemers is het vaak van groot belang om betrouwbare en oprechte werknemers te selecteren en in dienst te hebben. Eén van de instrumenten die je als ondernemer kunt inzetten bij het integriteitsbeleid, is het opvragen van een VOG. Een VOG aanvragen is aan te raden voor mensen die een betrouwbare functie vervullen of gaan vervullen, om eventuele risico’s bij de werkzaamheden en verantwoordelijkheden te beperken.

Medewerkers kunnen een VOG aanvragen bij Dienst Justis. Dienst Justis is een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en screent je (toekomstige) medewerkers. Wanneer een medewerker een VOG aanvraagt, onderzoekt Dienst Justis het justitiële verleden (een eventueel strafblad) van de medewerkers.

Wat is een VOG?

Een VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een (toekomstige) werknemer geen bezwaar vormt voor een bepaalde functie, opdracht of een ander doel waarvoor de Verklaring Omtrent het gedrag is aangevraagd. Een VOG kan worden gevraagd wanneer een persoon een nieuwe betaalde werkrelatie aangaat, een bepaalde opdracht gaat uitvoeren of vrijwilligerswerk gaat doen. Maar ook bij een visum- of emigratie-aanvraag kan om een VOG worden gevraagd.

Waar moet je rekening mee houden als ondernemer?

Bij het aanvragen van een VOG als ondernemer, zijn er een aantal dingen die in acht moet worden genomen. Hieronder staan een aantal veel voorkomende vragen en onduidelijkheden voor je op een rijtje.

Is een VOG verplicht?

Voor bepaalde functies, bijvoorbeeld gastouder, onderwijzer of taxichauffeur, is een VOG wettelijk verplicht. De overheid heeft in de regelgeving vastgelegd voor welke beroepen een Verklaring Omtrent het Gedrag in ieder geval verplicht is. Indien er geen wettelijke verplichting is, mag je als ondernemer zelf bepalen of je een VOG vraagt van je (toekomstige) medewerkers.

Hoe lang is een VOG geldig?

Er zit geen bepaalde geldigheid aan een VOG, omdat de beoordeling van de VOG een momentopname is. Je mag als ondernemer zelf bepalen wanneer je werknemers een (nieuwe) VOG nodig hebben.

Wanneer is een VOG nodig?

Voor sommige functies binnen je bedrijf is het erg belangrijk om te weten of er geen risico’s zijn als een persoon bepaalde werkzaamheden gaat uitvoeren. Een VOG is in verschillende gevallen nodig, bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin je medewerkers werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, informatie, goederen of geld. Je kunt dan als ondernemer vragen om een VOG.

Let goed op het screeningsprofiel

Een medewerker krijgt altijd een VOG als er geen strafbare feiten op zijn of haar naam staan. Indien die er wel zijn, dan kijkt Dienst Justis of deze relevant zijn voor het doel van de VOG aanvraag en hoelang geleden de strafbare feiten zijn gepleegd. Voor een baan als taxichauffeur zijn er andere strafbare feiten van belang dan voor een accountant. Het is daarom van belang om goed te kijken naar het screeningsprofiel. Op basis van het screeningsprofiel die is opgegeven beoordeelt Dienst Justis of eventuele strafbare feiten op de naam een belemmering zijn voor de functie, werkzaamheden of het doel waarvoor de medewerker de aanvraag nodig heeft.

Hoe vraag je een VOG aan?

Dienst Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is de enige instantie die de VOG-aanvragen beoordeelt en afgeeft. Het is mogelijk om digitaal een VOG aan te vragen bij bijvoorbeeld het VOG-Loket. Het enige wat de medewerker of een onderneming hoeft te doen, is de persoonsgegevens en het screeningsprofiel in te vullen. Deze online partij verwerkt de aanvraag en stuurt deze door naar Dienst Justis. Dienst Justis doet vervolgens de screening en beoordeelt de VOG. Dienst Justis stuurt de VOG per post naar de medewerker toe. De medewerkers ontvangen de VOG altijd per post op het woonadres dat ze in de aanvraag hebben opgegeven of het adres waarop ze ingeschreven staan in de BRP (Basisregistratie Persoonsgegevens).