Home » Ondernemersnieuws » social media » Afnemende groei Nederlandse twitteraccounts

Afnemende groei Nederlandse twitteraccounts

Geplaatst in: social media

Het aantal nieuwe accounts op Twitter is het afgelopen jaar afgenomen. Daarmee lijkt de groei van Twitter in Nederland af te vlakken. Waar de groei 1 tot 2 jaar geleden zijn top bereikte met ruim 430.000 nieuwe accounts en er het jaar daarvoor 280.000 accounts bijkwamen, werden er het afgelopen jaar slechts 250.000 nieuwe Nederlandse twitteraccounts aangemaakt.

Momenteel zijn er ruim 1,05 miljoen Nederlandse twitteraccounts, die samen goed zijn voor ruim 2,5 miljard tweets. Bijna één op de vier personen heeft zijn tweets afgeschermd voor onbekenden. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van de profilering van Twitter gebruikers in Nederland door de Social Media Data Tool van Multiscope.

Read More

Mannen in de meerderheid, vrouwen actiever

Uit deze inventarisatie blijkt dat – van de ruim 1 miljoen twitteraccounts – 150.000 tot 200.000 accounts van organisaties zijn. Bij de accounts van personen is de verdeling tussen mannen en vrouwen ongeveer 59% om 41%. Mannen zijn op Twitter in de meerderheid, vrouwen zijn daarentegen actievere twitteraars. Mannen hebben gemiddeld 1.880 tweets geplaatst, vrouwen 2.933.Â

Geen groot verschil is er in het aantal twitteraccounts dat mannen en vrouwen volgen. Mannen volgen een fractie meer twitteraars, namelijk 154, waar vrouwen gemiddeld 147 anderen volgen. Er zit wel een ruim verschil in het aantal followers van mannen en vrouwen. Mannen worden gemiddeld gevolgd door 203 accounts, terwijl vrouwen door 152 accounts worden gevolgd.Â

23% schermt zijn twitteraccount af

Bijna één op de vier twitteraars schermt zijn tweets af. 33% van de vrouwen schermt het twitteraccount af voor anderen, bij mannen is dat 18%. Het wel of niet afschermen van het account varieert sterk per provincie. In Noord Holland schermt ongeveer een op de zeven twitteraars (14%) zijn account af. In Zeeland, Drenthe, Overijssel en Groningen één op de vier.Â

Twitteraars representatief naar provincie

Twitteraars zijn representatief verdeeld over de provincies. In de dichtstbevolkte provincies van ons land, zijn ook de meeste twitteraars te vinden. Twitteraars in Flevoland zijn de meest tweetgrage Nederlanders. Inwoners van de provincie Utrecht plaatsen de minste tweets.

Relatief veel twitteraars in Zwolle

De vijf gemeenten met de meeste personen op Twitter zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Den Haag. De opvallendste gemeente in de top 5 is Groningen dat de 8ste gemeente van Nederland is qua aantal inwoners. Daarnaast is de 8ste plaats van Zwolle, dat qua inwoneraantal de 20ste gemeente van Nederland is, opvallend.Â

Van de 16 grootste twittergemeentes in Nederland tweeten mensen uit Almere het meest, gemiddeld 2.482 tweets. Daarna volgen Rotterdam (2.251), Tilburg (1.930) en Amersfoort (1.802). In Utrecht (1.379) en Breda (1.434) wordt het minst getwitterd.Â

Verantwoording

Multiscope heeft met haar Social Media Data Tool toegang tot een volledige stroom van tweets. Deze tool is nog in ontwikkeling en het betreft hier een eerste inventarisatie. Met behulp van een sneeuwbalmethode zijn alle Nederlandse twitteraccounts gecrawld en geprofileerd naar land, accounttype, geslacht, plaats en provincie.Â

Om er zeker van te zijn dat het Nederlandse twitteraccounts betreft, is gekeken naar de instellingen en het bio van het account, waarbij een combinatie gebruikt is van de variabelen locatie, tijdszone en taal. Het belangrijkste criterium was daarbij of het account te matchen is met een uitgebreide lijst met provincies, gemeente, plaatsen en buurtschappen. Op basis van deze lijsten is ook de provincie, gemeente en woonplaats van de Twitteraccounts bepaald.Â

Om het geslacht van een twitteraar te bepalen is een lijst van het SVB met ruim 28.000 jongens en meisjesnamen gebruikt. Namen die zowel een jongens- als meisjesnaam kunnen betreffen zijn wel ingedeeld als een persoonsaccount maar niet ingedeeld bij een specifiek geslacht.

Om te bepalen of een twitteraccount tot een organisatie behoort, is een lijst opgesteld met veel voorkomende benaming van organisaties, bijvoorbeeld gemeente, hotel, café, drukkerij, fanclub etc. Als het twitteraccount niet ingedeeld kon worden als persoonsaccount en de naam van het twitteraccount overeen kwam met een van de namen uit de lijst van organisaties werd deze ingedeeld als account van een organisatie.Â