Home » Ondernemersnieuws » financiën » ACM: Te weinig concurrentie bij financiering MKB

ACM: Te weinig concurrentie bij financiering MKB

Geplaatst in: financiën

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeert dat de concurrentie op de markt voor financiering aan het MKB door banken niet optimaal is en de laatste jaren is afgenomen. Op deze markt is slechts een beperkt aantal banken actief, de markt kent hoge toetredingsdrempels en er is weinig concurrentiedruk vanuit shoppende MKB‘ers of alternatieve financieringsvormen. Chris Fonteijn, voorzitter ACM: “Om dit probleem op te lossen moet de overheid toetreding van nieuwe aanbieders en de groei van alternatieve financieringsvormen stimuleren. Ook is het belangrijk dat de banken duidelijker zijn over de rente die de MKB’er moet betalen.” ACM zal een studie doen naar de mogelijkheid om je bankrekeningnummer mee te nemen als je overstapt naar een andere bank. Nummerportabiliteit kan de drempel verlagen om over te stappen naar een andere bank.

Markt voor MKB-financiering
Het grootste gedeelte van de financiering aan het MKB komt van ABN AMRO, ING en de Rabobank. Er zijn geen andere partijen actief die op grote schaal leningen en kredieten verstrekken aan het MKB. Ook zijn er aanbieders gestopt met hun activiteiten in Nederland. Omdat veel MKB’ers voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van externe financiering is het extra van belang dat er voldoende concurrentie is. Een gebrek aan concurrentie kan leiden tot hogere financieringskosten voor het MKB, slechtere dienstverlening van banken en minder innovatie.

ACM constateert dat de winstmarge van banken op MKB-financiering de laatste jaren is gestegen. Dit duidt op een afname van de concurrentie op deze markt. Een verklaring hiervoor is dat banken begrensd zijn in de hoeveelheid geld die zij kunnen uitlenen. Hierdoor hebben zij minder ruimte om met elkaar te concurreren. Verder bestaat er een risico dat de drie grote banken hun marktgedrag stilzwijgend coördineren. Toetreding van nieuwe partijen zal extra concurrentie brengen, de mogelijkheid op stilzwijgende coördinatie beperken en de totale financiering aan het MKB vergroten. De hoge toetredingsdrempels tot deze markt bemoeilijken dit.

Welke oplossingen stelt ACM voor?
Het is van belang dat er meer toetreding komt. ACM roept de overheid daarom op de eerdere aanbevelingen van ACM om toetredingsdrempels te verlagen, op te volgen. Om MKB’ers te stimuleren meer te gaan shoppen moeten banken meer informatie verstrekken over belangrijke kenmerken van het financieringsaanbod, en overstapdrempels verlagen. In het licht van de overstapdrempels gaat ACM een studie naar nummerportabiliteit doen. Om de groei van alternatieve financieringsvormen te stimuleren is het tot slot belangrijk dat nieuwe en bestaande regelgeving en garantieregelingen niet beperkend uitwerken.

Lees meer over het onderzoek van de ACM