Home » Accountant minst proactieve adviseur MKB

Accountant minst proactieve adviseur MKB

Accountant60% van de MKB ondernemers wordt niet proactief geadviseerd over risico’s en kansen. Onder de ondernemers die gebruik maken van de dienstverlening van een accountant ontvangt zelfs 69% geen proactief advies.

Het hebben van een sparringpartner die proactief adviseert lijkt wel belangrijk te zijn: 55% van de ondernemers die wel proactief geadviseerd wordt geeft aan grip te hebben op de toekomst van hun bedrijf tegenover slechts 40% van de ondernemers dat geen proactief advies ontvangt. Slechts 3,7 op de 10 ondernemers maakt een jaarplan en evalueert dit op regelmatige basis.

Dit zijn enkele opmerkelijke resultaten uit de ‘MKB Toekomstmonitor’ die uitgevoerd is door MkbController; een adviesorganisatie voor MKB ondernemers. Het onderzoek brengt in kaart hoe ondernemers tegen de toekomst van hun bedrijf aankijken, en hoe zij hierin ondersteund worden door adviseurs.

Eén van de duidelijkste resultaten die uit dit onderzoek naar voren komt is dat maar weinig ondernemers proactief geadviseerd wordt. Slechts 40% van de respondenten wordt proactief gewezen op risico’s en kansen. Opmerkelijk is dat in de groep ondernemers die gebruik maakt van een accountant, dit percentage nog lager ligt. In deze groep krijgt slechts 31% proactief advies. Het best scoorden de categorie “medewerker”, “familielid” en “meerdere gespecialiseerde adviseurs op verschillende onderwerpen”. Deze gaven respectievelijk aan 60%, 57% en 63% van de ondernemers proactief advies.

Dat is een gemiste kans, want uit het onderzoek blijkt dat proactief advies leidt tot meer grip op de toekomst van de organisatie. In de groep ondernemers die proactief geadviseerd wordt, geeft 55% aan grip te hebben op de toekomst van zijn bedrijf. Binnen de groep ondernemers die geen proactief advies krijgen, ligt dit percentage beduidend lager op 40%.

Een andere belangrijke factor die bijdraagt aan het hebben van grip op de organisatie, is het jaarlijks maken van een plan en vervolgens periodiek meten of de onderneming op koers ligt. Hierdoor ontstaan immers de mogelijkheden om tijdig bij te sturen als de onderneming uit koers loopt. Uit het onderzoek blijkt dat weinig ondernemers dit (laten) doen. Slechts 37% van de totale groep ondernemers maakt een jaarplan en meet gedurende het jaar waar ze staan ten opzichte van dit plan.

Binnen de groep ondernemers die een plan maakt en periodiek meet, heeft 59% grip. In de groep ondernemers die geen plan maakt, heeft maar 39% grip op de toekomst van zijn bedrijf.