Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Aantal bijstandsaanvragen ondernemers neemt toe

Aantal bijstandsaanvragen ondernemers neemt toe

Geplaatst in: algemeen

Volgens het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK), is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers met drie procent toegenomen in het tweede kwartaal, nadat in het eerste kwartaal juist een fors herstel voor het mkb zichtbaar was.

IMK introduceerde in 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal mkb’ers en zzp’ers die in zwaar weer verkeren. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.

Niet onverwachts

“Deze stagnatie komt voor ons niet onverwachts”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK. “Dit is niet langer te wijten aan de economische crisis, maar aan de structurele veranderingen in vele markten. Veel ondernemers onderschatten de snelheid en de impact op hun onderneming en schakelen te laat. Daarom namen wij het initiatief voor 155-Help-een-Bedrijf ,het online en telefonisch noodloket voor ondernemers, waar zelfstandige ondernemers uit 142 aangesloten gemeenten kosteloos aan kunnen kloppen bij zwaar weer.”

De IMK-Index wordt voor de economische crisis in 2008 op 100 gesteld en steeg in maart 2010 naar het hoogste peil van 272. Sinds 2013 toont de Index een continu dalende trend en daalde in het eerste kwartaal van 2016 naar 78, dus ruim onder de stand van voor de crisis. In de laatste maanden steeg de index echter weer met 3% naar 80.

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen.