Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Aantal arme zelfstandigen groter dan aantal armen in loondienst

Aantal arme zelfstandigen groter dan aantal armen in loondienst

Geplaatst in: algemeen

Het CBS heeft cijfers over armoede in ons land gepubliceerd waaruit blijkt dat in 2011 voor het eerst het aantal arme zelfstandigen hoger is dan het aantal armen in loondienst. Volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium liep de armoede in 2011 in absolute aantallen vooral op bij mensen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering (resp. +36.000 en +32.000 personen) en bij zelfstandigen (+52.000). Het aantal arme zelfstandigen was in 2011 voor het eerst groter dan het aantal armen in loondienst (resp. 175.000 en 170.000 personen).

De kans op armoede steeg in 2011 bij alle groepen die van oudsher al kampen met een hoog risico. Bij huishoudens die bijstand ontvingen liep het percentage met een inkomen onder de lage inkomensgrens op van 65 naar 68%; bij eenoudergezinnen van 25 naar 28%; bij alleenstaanden tot 65 jaar van 17 naar 19%; en bij niet-westerse huishoudens van 22 naar 25%. Onder de (relatief kleine) groep niet-westerse huishoudens van de tweede generatie is de kans op armoede in 2011 echter aanmerkelijk kleiner dan onder de eerste generatie (18% tegen 26%).

Lees het hele bericht over armoede in 2011 op de site van het CBS.