Home » Ondernemersnieuws » financiën » 5 tips om de cashflow op orde te houden

5 tips om de cashflow op orde te houden

Geplaatst in: financiën

Als ondernemer heb je kapitaal nodig om jouw onderneming draaiende te houden. Als je met je bedrijf wilt groeien, zal je hier ook in moeten investeren. Zowel op het gebied van tijd als geld. In een ideale situatie beschik je over genoeg eigen vermogen om alles draaiende te houden. Maar dit is niet voor elke ondernemer van toepassing. Als er behoefte is aan extra financiering kan dit geregeld worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van factoring. Factoring kan bijdragen aan een positieve cashflow, omdat je binnen 24 uur beschikking hebt over jouw (ingestuurde) factuur.

Het is van belang dat je cashflow op orde blijft, ook simpelweg je kasstroom genoemd. Met de term cashflow doelen we op de in- en uitstroom van liquide middelen. Zeker als startende ondernemer heb je de behoefte om snel te willen groeien. En om de groei waar te maken zal je ook op financieel gebied moeten investeren. Zodoende is het van belang om een goed overzicht te hebben van de cashflow. In dit artikel geven we je vijf tips om de cashflow op orde te houden.

 1. Debiteurenbeheer
  Als ondernemer wil je niet gaan zitten wachten op je geld. Het is dus erg belangrijk dat jouw klanten op tijd de factuur voldoen. Het tijdig terugbetalen van de uitstaande factuur zorgt voor een positieve cashflow. Een correcte uitvoer van het debiteurenbeheer is key. Je kunt het overzicht behouden door goede afspraken te maken met je debiteur(en). Dat kun je bijvoorbeeld ook al voorafgaand aan de opdracht(en) doen. Op deze manier beperk je het risico dat facturen te laat worden betaald.
 2. Planning
  Maak een planning m.b.t. de cashflow. Zo breng je gelijk de prognose in kaart van (mogelijke) inkomsten en uitgaven. Of het nu in Excel is of in een speciaal boekhoudprogramma? Het belangrijkste is dat je in een oogopslag inzicht hebt in de kosten en baten. Dankzij het overzicht kun je dan bijvoorbeeld ook inzien wanneer het beste moment is om te gaan investeren.
 3. Behoud klantrelatie
  Probeer vanaf het begin gelijk een goede klantrelatie op te bouwen. Blijf hierin professioneel, vriendelijk, maak duidelijke afspraken en kom deze ook na. Een goede klantrelatie zorgt indirect voor een tijdige terugbetaling van de factuur.
 4. Maak betalen zo makkelijk mogelijk
  Maak het jouw debiteur zo makkelijk mogelijk, zeker als het om betalen gaat. Ga na welke betaalmethode de voorkeur heeft en stem je factuur hierop af. Je kunt voor jouw debiteur de digitale factuur bijvoorbeeld voorzien van een iDEAL-link of QR-code. Via deze weg is het voor je klant alleen nog een kwestie van even klikken of scannen. Om vervolgens het factuurbedrag naar je over te maken.
 5. Factoring
  Als laatste tip kun je ook overwegen om gebruik te maken van factoring. Factoring is een alternatieve financieringsvorm waarbij je facturen worden voorgefinancierd. Het geld, waar je recht op hebt, wordt na goedkeuring binnen 24 uur naar je rekening overgemaakt. Daarnaast worden het debiteurenbeheer en het faillissementsrisico van je overgenomen.