Home » Ondernemersnieuws » financiën » 5 belangrijke beoordelingspunten bij een financieringsaanvraag voor een zakelijke lening

5 belangrijke beoordelingspunten bij een financieringsaanvraag voor een zakelijke lening

Geplaatst in: financiën

Wanneer je als ondernemer een zakelijke lening wilt afsluiten, is het nodig om een financieringsaanvraag in te dienen. Banken en andere kredietverstrekkers stellen hierbij allerlei eisen voordat ze zo’n aanvraag goedkeuren, waardoor het verkrijgen van zo’n zakelijke lening een langdurig proces kan zijn. Daarin wordt naar vijf belangrijke hoofdpunten gekeken. We bespreken ze hier.

Ondernemer en onderneming

Voor de kredietverstrekker is het belangrijk dat het uit te lenen geld inclusief rente terugbetaald wordt. Daarom beoordeelt men eerst de levensvatbaarheid van de onderneming. Hiervoor wordt in de eerste plaats gekeken naar de ondernemer en de onderneming zelf. Er wordt gekeken naar sterke en zwakke punten, de branche en kansen en bedreigingen. In feite draait het om goed ondernemerschap, ontwikkelingen in de branche en of jij als ondernemer in staat om financiële klappen op te vangen met privévermogen.

Rentabiliteit

Als je de test van je kredietverstrekker voor goed ondernemerschap gehaald hebt, kijkt men vervolgens naar de rentabiliteit van je onderneming. Met andere woorden: is jouw onderneming voldoende rendabel? Hoeveel winst is er behaald met het geïnvesteerde vermogen? De kredietverstrekker wil graag zien dat jouw bedrijf voldoende winst behaalt op de lange termijn. Hoe hoger de rentabiliteit, hoe aantrekkelijker het is voor een investeerder om geld te steken in jouw onderneming.

Solvabiliteit

Voldoende winst op de lange termijn is natuurlijk mooi, maar hoe zit het wanneer je onderneming te maken krijgt met financiële tegenvallers op zowel de korte als de lange termijn? De kredietverstrekker wil dat je die kunt opvangen, en daarom onderzoekt hij je solvabiliteit. Je solvabiliteitsratio laat zien of jouw onderneming haar schulden zou kunnen afbetalen in het geval van een faillissement en in hoeverre je afhankelijk bent van vreemd vermogen. Zo kan de kredietverstrekker beoordelen hoeveel risico hij loopt wanneer hij investeert in jouw onderneming.

Liquiditeit

Je solvabiliteit laat zien of jouw onderneming in staat is om betalingsverplichtingen op de lange termijn te voldoen. Maar verstrekkers van een zakelijk krediet kijken ook naar de korte termijn. De liquiditeit van jouw bedrijf geeft aan de onderneming alle kortlopende schulden kan terugbetalen. Liquiditeit is dus in feite hoeveel geld zich in de kas bevindt of op de bankrekening van de onderneming staat. De kredietverstrekker gaat beoordelen of dit voldoende is.

Zekerheden

Als alle eerdergenoemde zaken in orde bevonden zijn, zou je denken dat er niets meer in de weg staat van het verkrijgen van je zakelijke lening. Toch kan de kredietverstrekker om meer zekerheden vragen. Vaak gaat dat om hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat je als ondernemer persoonlijk aansprakelijk bent voor de terugbetaling van de lening en eventueel aanspraak gemaakt kan worden op je privévermogen. Ook kan er om een borgstelling of garantstelling gevraagd worden. Dat houdt in dat een ander (persoon of bedrijf) borg of garant staat voor jouw lening. De hypotheek op je zakelijk pand kan ook als zekerheid opgevoerd worden, evenals pandrecht op inventaris, voorraad en debiteuren.

Het is niet zo gemakkelijk om een zakelijke lening te krijgen. Maar eigenlijk is dat ook logisch. Een kredietverstrekker wil graag zijn geld met rente terugzien, en jij als ondernemer moet er ook niet bankroet door hoeven gaan.