Home » Ondernemingsplan » 2. het idee

2. het idee

Geplaatst in: Ondernemingsplan
Een gouden of briljant idee

Dit is vanzelfsprekend het belangrijkste deel van je plan: hier heb je toch nachten van wakker gelegen? Je hebt het Gouden Idee. Het gat in de markt. Wat je in dit hoofdstuk gaat doen is in minder dan 10 regels beschrijven wat je idee is. Heb je er meer dan 10 regels voor nodig, kijk dan nog eens goed of je idee wel helder genoeg is! (Enne… check je gat in de markt even, voor je begint. Is je product echt uniek, dan moet je overwegen patent aan te vragen, of een octrooi.


Een voorbeeld

De Businessbox biedt adviezen aan startende ondernemers. Met deze adviezen wordt de slaagkans van startende ondernemingen verhoogd. De adviezen biedt Businessbox aan via Internet. Startende ondernemers die deze adviezen ter harte nemen zijn optimaal voorbereid op het ondernemerschap.

Is dat alles? Ja, voorlopig wel. Je beschrijft hier in essentie je onderneming. Dat je het in de praktijk allemaal beter en goedkoper doet dan je concurrenten komt straks nog aan bod. Als je dat hier al beschrijft haakt de lezer af. Dan komen er namelijk veel te veel aspecten (uniek aanbod, markt, organisatie, prijs, locatie, etc.) bij kijken die je verhaal alleen maar onduidelijker maken. Hou je dus aan die 5 tot hooguit 10 regels tekst!


Wat is hier nu moeilijk aan?

Het idee van je onderneming omschrijven is vooral moeilijk als je er niet meer dan 10 regels voor mag gebruiken. Kijk maar naar de missies (of  mission statements) van grote ondernemingen. De meeste zijn er in geslaagd om hun missie -feitelijk de grond van hun bestaan- tot een kort stukje tekst terug te brengen. Maar daar hebben ze vele adviseurs voor gebruikt en duizenden uren aan besteed. Het is namelijk moeilijker om iets essentieels te zeggen dan om voort te leuteren. Of zoals Goethe ooit aan een vriend schreef: “Ik heb weinig tijd, daarom schrijf ik je een lange brief”. Een voorbeeld:

Akzo Nobel is een multiculturele en marktgerichte onderneming. We gebruiken onze technologische kennis om klanten in de hele wereld te bedienen met producten voor de gezondheidszorg, verf en lakken en chemicaliën. Akzo Nobel voert deze verschillende activiteiten uit middels ‘ business units’ die rechtstreeks rapporteren aan de Raad van Bestuur. We bezetten met onze producten leidende posities in de gekozen marktsegmenten.

Het doel van je onderneming

Het doel van je onderneming is meestal: winst behalen. Je kunt het beschrijven zoals hieronder:

Met mijn ondernemerschap wil ik binnen twee jaar na de startdatum zoveel winst maken dat ik hier een inkomen uit verwerf dat gelijk is aan mijn huidige inkomen, terwijl ik minder dan 40 uur per week werk.

Dat kan. Je kunt natuurlijk ook een onderneming starten naast je part-time baan of huishouden. Wat het doel is, maakt niet zoveel uit, als het maar past bij de rest van je plan (tien keer zo veel verdienen maar tien keer zo weinig werken is misschien niet zo reëel…). Een doel kan bijvoorbeeld ook zijn: groei. Als je een beetje ambitieus bent kun je als doel hebben dat je binnen 5 jaar marktleider bent. Wat je wilt. Het dwingt je in ieder geval na te denken over  je eigen ambities, je realiteitszin en de marktomstandigheden. Tot slot nog een voorbeeld:

Shell-maatschappijen stellen zich ten doel op doelmatige, verantwoorde en winstgevende wijze hun bedrijf uit te oefenen in de olie-, aardgas-, chemische en andere daarvoor in aanmerking komende industrieën, en deel te nemen aan het zoeken naar en het ontwikkelen van andere energiebronnen. Shell-maatschappijen streven naar een hoge kwaliteit bij hun bedrijfsuitoefening alsmede naar het op lange-termijn handhaven van hun concurrentiepositie.


Als het goed is heb je nu in je ondernemingsplan staan:
  • Samenvatting (later in te vullen)
  • persoonlijke gegevens
  • persoonlijke sterktes en zwaktes
  • het idee
  • het ondernemingsdoel