Home » Ondernemersnieuws » algemeen » ​Geregistreerd partnerschap en de gevolgen voor je bedrijf

​Geregistreerd partnerschap en de gevolgen voor je bedrijf

Geplaatst in: algemeen

Heb jij een eigen bedrijf zoals een eenmanszaak, of ben je mede-eigenaar van een V.O.F. of B.V.? En wil je je relatie met je partner officieel maken door middel van een geregistreerd partnerschap? Dan heeft dit consequenties voor wie als eigenaar wordt gezien van de onderneming.

Het geregistreerd partnerschap wordt steeds populairder. Zo was in 2016 al bijna een op de vijf verbintenissen een geregistreerd partnerschap. Een dergelijk partnerschap is juridisch bijna gelijk aan een huwelijk, en is voor mensen die niet het gedoe van een bruiloft willen een goede oplossing om wettelijk als stel te worden erkend. Daarnaast kan het fiscale voordelen hebben en geeft het jullie als partners enkele rechten.

Maar hebben jullie besloten het geregistreerd partnerschap te beëindigen? En heb jij of hebben jullie allebei een eigen bedrijf, samen of beiden apart van elkaar? Naast de privé-eigendommen  die verdeeld moeten worden zal dan ook gekeken moeten worden of de andere partner recht heeft op een deel van het bedrijf. Via Scheidingsprofs.nl kun je dit regelen.

Gemeenschappelijk bezit of partnerschapsvoorwaarden

Net als bij een huwelijk dat in gemeenschap van goederen wordt gesloten, geldt ook bij een geregistreerd partnerschap dat de eigendommen van de beide partners gezamenlijk bezit worden. Willen jullie dat niet, dan zijn er mogelijkheden om bepaalde zaken zoals een eigen bedrijf van een van de partners uit te sluiten van de gemeenschap. Wat de huwelijkse voorwaarden zijn bij een huwelijk, zijn de partnerschapsvoorwaarden bij een geregistreerd partnerschap. Bij beëindiging van het partnerschap zal de ene partner dan geen aanspraak kunnen maken op een deel van waarde van het bedrijf.

Beëindiging van bedrijf samen als partners

Als jullie samen een bedrijf hebben op naam van jullie beiden zijn jullie ook samen eigenaar. Als het geregistreerd partnerschap ontbonden dient te worden en er was geen sprake van partnerschapsvoorwaarden, zal gekeken moeten worden op welk deel de beide partners recht hebben.

Maar zelfs als het bedrijf uitgesloten was van gemeenschappelijk bezit en maar op naam van een partner stond kan de andere partner toch nog recht hebben op een uitkoopbedrag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de partner heeft meegewerkt in het bedrijf zonder vergoeding of tegen een geringe beloning (de fiscaal aantrekkelijke meewerkaftrek), of thuis voor het gezin en huishouden heeft gezorgd. De meewerkende partner heeft dan op basis van ‘redelijkheid en billijkheid’ recht op een deel van het bedrijf vanwege de gedane investering, mits hij of zij dit kan aantonen.

Samen een oplossing zoeken

Als je partner recht heeft op een gedeelte van het bedrijf, wat willen jullie dan? Vaak wil de partner uitgekocht worden om alle banden te verbreken. Maar is dit financieel mogelijk? En wat zijn de consequenties voor de continuïteit van het bedrijf? Lastige vragen, maar proberen er samen zonder ruzie uit te komen levert altijd de beste uitkomsten voor beide partijen op.