Home » Ondernemersnieuws » financiën » ​5 aftrekposten om je winst te drukken

​5 aftrekposten om je winst te drukken

Geplaatst in: algemeen, financiën

De inkomstenbelasting wordt binnenkort weer verrekend voor veel ondernemers. Er zijn allerlei aftrekposten waar je de winst kan drukken. Door het drukken van de winst zal er over een kleiner bedrag inkomstenbelasting moeten worden betaald. Om je een idee te geven over welke aftrekposten er zijn, hebben we een overzicht gemaakt. We kunnen niet alle posten noemen vanwege het aantal. Daarnaast is het per onderneming verschillend welke aftrekposten relevant zijn.​

Personeelsvoorzieningen

Er zijn een aantal personeelsvoorzieningen waarvan je van de kosten het btw bedrag mag aftrekken. Je kunt hierbij denken aan kerstpakketten, huisvesting, fitness of andere beloning in natura. Ook betaalde vervoersbewijzen voor het openbaar vervoer kunnen een aftrekpost zijn. Belangrijk gegeven is wel dat het alleen opgaat als je als onderneming de betreffende rekening hebt betaald. Als jouw werknemer vooruit heeft betaald en dit bij jou declareert, kun je deze uitgave niet verrekenen.​

Verhuiskosten

Als je met je bedrijf gaat verhuizen, kan het zijn dat je werknemers mee moeten verhuizen. Als je hiervoor kosten voor je werknemers betaald, dan kun je deze aanvoeren als aftrekpost. Je moet dan wel aan kunnen tonen dat je gedwongen bent om de opgevoerde kosten te maken. Als dat niet zo is geldt de standaardregel dat er maar een bepaald bedrag per werknemer mag worden opgevoerd als aftrekpost.​

Fiets van de zaak

Als je een werknemer hebt die gebruikt maakt van de fiets, dan kun je die als ondernemer betalen. Veel bedrijven werken met een fietsplan. De btw mag je alleen aftrekken als het meer dan twee jaar geleden is dat je een fiets voor deze medewerker hebt gekocht. Als je naast de fiets meer woon- en werkverkeer kosten vergoedt, dan mag dit niet meer dan 50% zijn van de kosten van de fiets. Derde voorwaarde is dat een werknemer de fiets ook privé mag gebruiken. Er geldt overigens een maximum van € 130,-. En een eventuele eigen bijdrage van de medewerker moet van het aankoopbedrag afgetrokken worden.​

Relatiegeschenken

Voor relatiegeschenken en giften is de btw-aftrek niet vanzelfsprekend. In principe zijn ze aftrekbaar, maar dan mag dit niet boven het drempelbedrag uitkomen. Ga je bijvoorbeeld de kerstpakketten van 2017 al bestellen, zorg dan dat je die regels kent. In principe geldt er een bedrag per werknemer wat je mag opvoeren als aftrekpost. Dit hangt samen met uitgaven aan bedrijfsuitjes en dergelijke.​

Outplacementkosten

Als een werknemer onvrijwillig uit dienst treedt, kun je hem helpen om een andere baan te vinden. Dit wordt outplacement genoemd. De overheid stimuleert dit om daarmee de​ werkloosheidscijfers te drukken. Als je kosten moet maken in dit outplacement traject dan kun je deze aftrekken als voorbelasting.

Het is wel duidelijk dat er allerlei posten zijn waarmee je de winst kunt drukken. Zorg wel dat je goed geïnformeerd bent over de wetgeving. In het voorbeeld van de kerstpakketten zie je dat je niet zomaar alle BTW kunt terugvragen. Je boekhouder kan je ongetwijfeld hierbij helpen nu hij toch bezig is om je aangifte te regelen.