Home » Ondernemingsplan » 9. de financiën

9. de financiën

Geplaatst in: Ondernemingsplan

Dit laatste onderdeel over de financiële kant van je onderneming is het meest taaie. We waarschuwen maar alvast (komt omdat wij dit het meest taai vinden, misschien smul jij wel van cijfers….). Hier komt alles samen wat je hiervoor allemaal in je plan hebt genoteerd. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat bankiers hier vaak het eerst naartoe bladeren. Hoewel ze zeggen vaak veel waarde te hechten aan ondernemerschap, een goed marketingplan etc., is dit natuurlijk waar het allemaal om draait: is de onderneming levensvatbaar?

Hoe pas je dit in je plan?

De beste methode is het om een financiële samenvatting in Word (of OpenOffice, LibreOffice) te maken, maar de specificaties in een spreadsheetprogramma te zetten). We adviseren je trouwens altijd om je berekeningen door je administratiekantoor te laten doorrekenen. Zij kunnen je vanuit hun ervaring ook adviseren of je nog realistisch bezig bent.


Wees realistisch

De cijfers van je onderneming moeten in de eerste plaats realistisch zijn, en in verhouding tot elkaar staan. Een omzet van 50.000 euro en een winkelhuur van 30.000 euro zijn bijvoorbeeld niet met elkaar in verhouding. Ook is het niet reëel om jezelf een jaarsalaris van 12.000 euro bruto toe te kennen (als je fulltime werkt). Wat nu precies juiste cijfers zijn, is moeilijk in het algemeen te zeggen. Er zijn wel een paar regels, die we je niet willen onthouden.


Jouw geld en de bank

Een bank wil best een startend ondernemer financieren, maar dan moet je wel wat kunnen laten zien. Mooie cijfers bijvoorbeeld. Banken zijn vaak wat terughoudend, omdat ze met starters veel risico lopen. Dus willen ze ook dat jij minstens evenveel risico loopt. Met andere woorden: zonder eigen geld is het bijna niet mogelijk een krediet te krijgen. De bankier zal op een aantal zaken goed letten:

 • Houdt de ondernemer zich aan de afspraken? (op tijd komen, opsturen plan, etc)
 • Is de begroting realistisch? Heb je verzekeringen afgesloten voor bijvoorbeeld pensioen, arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid? En blijft er voldoende inkomen voor de ondernemer(s) over?
 • Is de ondernemer gedreven, toont hij of zij zich ondernemer?
 • Heeft de ondernemer de juiste vaardigheden en worden zwakke punten door anderen (meer deskundige) mensen gedaan (door een vennoot bijvoorbeeld, of een extern bureau)
 • Is de product-markt combinatie kansrijk op basis van een marktanalyse?
 • Welke zekerheden zijn er? Ben ik die honderdduizend niet gewoon kwijt? En in het verlengde daarvan: wat steekt de ondernemer zelf in de onderneming?
 • Kan de bank op termijn aan de onderneming verdienen? (vergis je niet, want hier gaat het natuurlijk om, een bank is geen liefdadigheidsclub).

Sommige starters verbazen zich erover dat ze nog geen 10.000 euro krediet van de bank kunnen krijgen terwijl ze in de krant lezen over kredieten van een miljoen of meer. Toch is dat niet onlogisch. Om een krediet van 10.000 euro beschikbaar te stellen moet een bank bijna net zoveel doen als voor een krediet van een miljoen. Geld verdienen doet een bank aan de rente die je als klant betaalt. En die is bij een miljoen zoveel dat de kosten er al snel uit zijn. Maar bij een bedrag van 10.000 euro lukt dat nooit. Vandaar dus dat wel gezegd wordt dat het makkelijker is om een miljoen te lenen dan 10.00 euro: het is -mits je ondernemingsplan en je reputatie deugt- gewoon waar.


Hoe solvabel ben je?

Wat voor de bank in het kader van de financiering belangrijk is, is dat je onderneming solvabel is. Je onderneming is solvabel als er bij liquidatie en na verkoop van de bezittingen geen schulden meer overblijven. Blijft er ook geen winst over, dan is de solvabiliteit precies nul. Een bank zal echter zeker van een startende ondernemer meer solvabiliteit vragen, of eisen. Het is een beetje afhankelijk van je branche, maar een solvabiliteit van 30% tot 50% moet je toch wel kunnen laten zien. Dat is makkelijk uit te rekenen: neem van je balans het eigen vermogen en deel dat door het totale vermogen. Ligt je solvabiliteit lager (en dat kan makkelijk als starter), dan slinken je kansen.

Wat is een balans?

Een balans is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming, op een bepaald moment (het zegt dus niks over je vooruitzichten). Een balans bestaat uit twee kolommen: een kolom bezittingen en een kolom schulden. De optelsom van beide kolommen is exact hetzelfde. Het verschil tussen beide optelsommen wordt namelijk vereffend door het ‘eigen vermogen‘. Dat staat in de schuldenkolom: de onderneming heeft geld geleend van de ondernemer(s). Is dit bedrag negatief dan is dat ernstig: je komt geld tekort!

Wat is liquide?

Liquide wil zeggen: vloeibaar. In financiële termen is het: geld dat onmiddellijk beschikbaar is voor uitgaven. Het kan zijn dat je veel werk hebt maar dat de klussen erg lang duren. Je krijgt dan weliswaar over een tijd veel geld, maar ondertussen raakt de kas leeg: je hebt geen geld om per direct je crediteuren (je schuldeisers) te betalen. In dat geval heb je een liquiditeitsprobleem. Veel starters worstelen hiermee, daarom is een nauwkeurige liquiditeitsprognose erg belangrijk. We hebben een voorbeeld voor je gemaakt in Excel, dat kun je hier downloaden.


Als het goed is heb je nu in je ondernemingsplan staan:
 • Samenvatting (later in te vullen)
 • persoonlijke gegevens
 • persoonlijke sterktes en zwaktes
 • het idee
 • het ondernemingsdoel
 • de rechtsvorm
 • de vestigingsplaats
 • benodigde vergunningen en diploma’ s
 • het inschrijvingsnummer van het handelsregister
 • de marktgegevens
 • concurrentie-onderzoek
 • kansen en bedreigingen
 • het unieke product (propositie)
 • producten – doelgroepen
 • product – markt – combinatie
 • prijs, plaats, distributie, promotie
 • administratie
 • belasting (-voordelen)
 • facturering en debiteurenbeheer
 • leveringsvoorwaarden
 • personeelszaken
 • verzekeringen
 • een financieel plan

Meer lezen over dit onderwerp

10 tips om zonder geld een eigen bedrijf te starten


 1. Goede tips voor een beginnende ondernemer!